Site Overlay

ข่าวกีฬา ยช.ไทย”ชนาธิป-พาณิภัค”ขวัญใจตัวจริง-ยกฟุตบอลกีฬายอดนิยม

ข่าวกีฬา ยช.ไทย”ชนาธิป-พาณิภัค”ขวัญใจตัวจริง-ยกฟุตบอลกีฬายอดนิยม

 

ข่าวกีฬา

เคบียู สปอร์ต โพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “วัยใสกับมิติทางการกีฬา” ระบุเยาวชนไทยยก “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธุ แข้งดังทีมชาติไทย และ “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 เป็นนักกีฬาขวัญใจฝ่ายชายและหญิง ส่วนฟุตบอลยังเป็นกีฬาที่ครองใจ เยาวชนไทยให้ความสนใจมากที่สุด ตามด้วย วอลเลย์บอล แบดมินตัน และเทควันโด
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมตลอดจนการสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยของเยาวชน “KBU SPORT POLL” (เคบียู สปอร์ต โพล) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “วัยใสกับมิติทางการกีฬา” สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 64 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,023 คนแบ่งเป็น เพศชาย 527 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 เพศหญิง 496 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

2

ความสนใจที่มีต่อกิจกรรมกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.04 สนใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 25.66 สนใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 22.81 สนใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.95 สนใจในระดับน้อย และร้อยละ 7.54 สนใจระดับน้อยที่สุด ส่วนสื่อหรือช่องทางในการติดตามข่าวสารทางการกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.01 โซเชียลมีเดีย รองลงมาร้อยละ 22.11 วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 19.97 เพื่อน/สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 13.52 วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 6.77 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆร้อยละ 2.62

ชนิดกีฬายอดนิยม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.51 ฟุตบอล รองลงมาร้อยละ 23.01 วอลเลย์บอล ร้อยละ 20.11 แบดมินตัน ร้อยละ 12.83 เทควันโด ร้อยละ 10.09 อีสปอร์ต และอื่นๆ ร้อยละ 7.45 ด้านไอดอลนักกีฬาชาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.95 ชนาธิป สรงกระสินธุ รองลงมาร้อยละ 24.88 ฉัตรชัย เดชา บุตรดี ร้อยละ 18.92 พงศกร แปยอ ร้อยละ 14.88 คิริน ตันติเวทย์ ร้อยละ 11.30 เดชาพล พัววรานุเคราห์ และอื่นๆ ร้อยละ
4.07

ขอบคุณข่าว : www.siamsport.co.th

สนใจสมัคร ติดต่อ : www.frednet.com